Contact Us

shivam Overseas

(Showrooms & Works)

C-461 Sidharth Nagar, Near Jawahar Circle,
Jaipur-302017, India

Fax- no: +91-141-4012348

shivam Overseas

(Registered Office)

B-29, Ratnasagar, M.S.B. ka Rasta
Johari Bazar, Jaipur- 302003, India

Email-id: shivam57@yahoo.com

Phone No. +91-9828015491

Tel No. +91-141-2575-201